NOG MOGELIJK TE BESTELLEN:
Vlierhove Kunstagenda 2020

Een impressie van de  geschiedenis van De Vlierhove In Blaricum is in de Kunstagenda 2020 in beeld gebracht via selectie van foto’s op uitnodigingen vanaf 1986. Werk van meer dan 60 kunstenaars die regelmatig en/of succesvol exposeerden is hierin opgenomen.

De agenda heeft het formaat 246 x 176 en is uitgeven met harde kaft en ringband. U kunt deze Kunstagenda 2020 bestellen door overmaking van € 20,- (incl verzendkosten) op rek.nr NL 32 ABNA 054 36 92 647 t.n.v. C.Bölger-Schoenmakers onder vermelding van uw naam en adres. U krijgt de agenda dan per omgaande thuis gezonden.

Wilt U er rekening mee houden dat de agenda door Post.nl. ergens kan worden achtergelaten? Het is n.l. gebleken dat de service tegenwoordig zo minimaal is dat na een eerste niet-thuis van de ontvanger de agenda veelal onmiddellijk aan de galerie retour wordt gezonden. In het Gooi zal ik zorgen voor persoonlijke bezorging. Ook daarbuiten zal gezorgd worden voor goede bezorging. De agenda is tevens te koop in de Blaricumse en Larense boekhandel en via de museumshop van het Singermuseum in Laren. Zonder de portokosten voor de prijs van € 15,-!!

‘Terugzien in verwondering’.

Meer dan 30 jaar lang – van 1986 tot 2017 – hebben vele exposities plaats gevonden in de monumentale boerderij gelegen aan Dorpstraat 17 (hoek Fransepad) in Blaricum. Deze boerderij heeft een lange geschiedenis. Voor zover bekend is zij gebouwd omstreeks 1840. Toen de boerderij in 1980 te koop kwam had die ons onmiddellijk in de ban. Het was een mooie zomer en vele vlieren stonden in de tuin volop in bloei. De tijd leek er te hebben stil gestaan.

In 1986 is besloten  in het achterste deel van de boerderij galerie ‘De Vlierhove’ te starten. Sindsdien hebben meer dan dertig jaar lang vele duizenden mensen de galerie en de tuin bezocht tijdens exposities en op Koningsdagen met muziek. Teruggekeken kan worden op samenwerking met heel bijzondere kunstenaars die er hebben geëxposeerd. Het was een grote uitdaging om maandelijks wisselende – zo mooi mogelijke – presentaties te geven van hun schilderijen en beelden.