Coba Koster

Coba Koster

Coba Koster (1951) kneedt haar compacte sierplastieken voornamelijk uit klei. Haar voorliefde voor pluimvee blijkt uit een mooie serie bronzen volumineuze kippen, eenden en ganzen. Maar zij weet ook kleiner gevogelte zoals de hop en het winterkoninkje zonder franje en opsmuk te boetseren.

Tegenwoordig maakt zij ook zoogdieren in brons. Hoewel de beelden levendigheid uitstralen, is het niet haar doel om biologisch volmaakte evenbeelden te maken. Juist door de vingerafdrukken die zij achterlaat op haar creaties verbeeldt zij een dierenwereld die meer is dan een blauwdruk van de werkelijkheid.

Coba Koster is opgeleid aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam

www.atelierdegraaf.nl
janencobadegraaf@planet.nl
Atelier Tellingerstraat 59a<
3032 AS Rotterdam
telnr. 0618697120